Milan Milojević
Direktor

035/8100644
064/8678779

vinarijalevac@mts.rs

 Dušan Radenković
Rukovodilac Prodaje

064/8678777

dusan.radenkovic@vinarijalevac.rs

Dragan Vulović
Tehnički Rukovodilac

035/8100641
064/8678782

vinarijalevac@open.telekom.rs

Dejan Milojević
Rukovodilac Ekonomije

064/8678781

vinarijalevac@open.telekom.rs

Vaše ime (obavezno)

Vašae-mail adresa (obavezno)

Subjekat

Vaša poruka

LevacKontakt